ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

10 ต.ค. 2560

ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา