ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

04 ต.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

Document Link
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน