งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

16 ธ.ค. 2562

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข