กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

06 ม.ค. 2563

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์