กิจกรรมกีฬาสี กรมการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

31 ม.ค. 2563

     กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี กรมการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ. โรงยิม สถาบันบำราศนราดูร